Stowarzyszenie Współpracy Polska-Azerbejdżan | SWPA

Azerbejdżańska gospodarka będzie nadal wykazywać wzrost - tak sądzą analitycy z Instytutu Finansów Międzynarodowych (IIF).
Raport jasno ukazuje znaczący wzrost gospodarki. W tym roku zysk PKB wynosi 2,8%, przewiduje się, że w kolejnym roku wynik będzie jeszcze lepszy, ale tylko o 0,1%.

Według Analityków IIF wzrost w Azerbejdżanie jest wynikiem otwarcia Południowego Korytarza Gazowego i dalszej poprawy sektora usług.
Południowy Korytarz Gazowy powinien pozwolić na zwiększenie produkcji węglowodorów, zwłaszcza gazu ziemnego.
Jego kluczowy element rurociąg Trans Adriatycki zacznie dostarczać 10 miliardów m³ gazu ziemnego rocznie ze złoża morskiego Shah Denkz do Europy w 2020 r.
Własna produkcja ropy i gazu przez państwową spółkę naftową SOCAR kształtuje się na poziomie z 2018 r, nieznacznie wzrósł eksport ropy naftowej, ale znacznie wzrósł eksport gazu ziemnego, rafinowanej ropy naftowej i produktów ropopochodnych.
Azerbejdżan stał się także eksporterem czystej energii elektrycznej do Europy Wschodniej.

Strukturalne reformy gospodarcze pozytywnie wpłynęły oraz nadal wpływają na jej funkcjonowanie, sektor pozanaftowy odgrywa coraz większą rolę, Azerbejdżan zajął 25 miejsce w rankingu Doing Business.
Nadwyżki pojawiły się zarówno w budżecie jak i rachunkach bieżących, a korzystne zmiany światowych cen ropy przyczyniły się do wzrostu rezerw złota i walut.
Transport ładunków wzrósł o 1.5% w 2019 r. w porównaniu z tym samym okresem z ubiegłego roku.

Wyzwaniem w następnym okresie jest promowanie dywersyfikacji, integracji i wzmocnienia pozycji sektora prywatnego.

PARTNERZY. ZOBACZ Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY

ATGTi2.jpgCommon_Sense_Youth_Organization.jpgEEASA.jpgarmenia-azerbaijan_platform_for_peace.jpgbe_organic.jpgflyuia_200x100-01.pngidg.jpgipek_yolu.jpgprzedsiebiorcy.jpgroyal_society.jpgxtm.jpg

DANE KONTAKTOWE

adres bottom
Warszawa, Plac Konstytucji 5/7, 00-657

mail bottom
adres e-mail: biuro@swpa.pl

tel bottom
telefon: +48 512 695 908